ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับการรับ และช่วงเวลาการซ้อม

บัณฑิตที่ซ้อมรับช่วงเช้าให้เบิกชุดครุยช่วงบ่าย และบัณฑิตที่ซ้อมรับช่วงบ่ายให้เบิกชุดครุยช่วงเช้า ของวันที่ 1 กันยายน 2565

*บัณฑิตคืนชุดครุยวันที่ 5-7 กันยายน 2565