งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ


เวลาเปิด - ปิดอาคาร

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 น. - 22.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.ติดต่อภายใน. 3278

ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคาร