Podrška za studente

Na ovoj stranici možete pronaći video i tekstualne upute za korištenje tehnologija za praćenje nastave na daljinu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Microsoft Office 365 paket za obrazovne institucije

Microsoft Office 365

Prijava studenata u Microsoft Teams predmet

FSRE Moodle sustav e-učenja

Dodavanje slike kao dijela odgovora na esejsko pitanje