Fehler.dk

Websites

Psykologi på Frederiksberg Gymnasium

Samfundsfag på Frederiksberg Gymnasium


Generelt om opgaver og analyser

Analyser i samfundsfag og psykologi - Oversigtsark med råd om hvordan man foretager en god samfundsfaglig og psykologisk analyse.

Synopsis og projektrapport - Oversigtsark over hvad der skal med i en synopsis og en projektrapport, samt en standard for kildehenvisninger og litteraturlister.

Skriftlige opgaver i samfundsfag - Oversigtsark over hvad der skal med i forskellige skriftlig opgavetyper i samfundsfag.

Filmklip om beregninger mm. - Filmklip med beregninger og andet i samfundsfag og psykologi.


Politik

Ideologier - Oversigtsark over politiske ideologier og en række teoretikere.

Partier og vælgere - Oversigtsark over politiske partier i Danmark fordelt på fordelingspolitik og værdipolitik, molins model, samt en sammenligning af massepartier og catch-all partier.

Medieteorier - Oversigtsark over teorier om mediernes adfærd og påvirkning.

Demokrati og styreformer - Powerpoint over forskellige former for demokrati og styreformer, herunder Danmark.

Velfærd og arbejdsmarked - Ordliste med centrale begreber i forbindelse med velfærdstatsmodeller og arbejdsmarkedet.

EU - Ordliste med begreber og teorier der omhandler EU.

International Politik - Ordliste med begreber og teorier indenfor international politik.


Økonomi

Økonomisk politik - Skema over forskellige former for økonomiske indgreb.

Økonomer og økonomiske begreber - Oversigtsark over forskellige økonomiske begreber og økonomer.

Ekspansiv og kontraktiv finanspolitik på skat ifølge John Maynard Keynes - Effekter af finanspolitiske indgreb på skat.

Økonomiske skoler - Oversigtsark over kriseforklaringer og håndtering af økonomien ifølge marxister, keynesianere, monetarister og den østrigske skole.

Fattigdom, ulighed og skat - Ordliste med begreber og teorier der omhandler fattigdom, ulighed og skat.


Sociologi

Identitet, socialisering og integration - Ordliste med teorier om identitetsdannelse, socialisering, livsstil, socialgrupper, livsformer og integration.

Livsformer - Ordliste med teorier om livsformer og kritik af disse.

Kriminalitet - Ordliste med begreber og teorier der omhandler kriminalitet.

Introduktion til diskursanalyse og socialkonstruktivisme - Kort artikel med en introduktion til socialkonstruktivisme og diskursanalyse.


Metoder

Beregninger og formler i samfundsfag - Oversigtsark over forskellige relevante statistiske begreber og formler til beregning i samfundsfag.

Guide til chi-i-anden tests - Gennemgang af hvordan resultater fra en chi-i-anden test skal tolkes i forbindelse med samfundsfags A niveau.


Psykologi

Kriser - Oversigtsark over kriser ifølge Johan Cullberg, Irwin Yalom og PTSD.

Kommunikation, kognition, videnskab og overtro - Oversigtsark over kommunikation, kognition, videnskab og overtro.

Parforhold, forelskelse og kollusioner - Oversigtsark over forelskelse og parforhold ifølge Jürg Willi.

Socialpsykologi - Grupper og ondskab - Oversigtsark over temaet grupper og ondskab, som primært omhandler socialpsykologi.

Daniel Stern - Oversigtsark over Daniel Sterns psykodynamiske teori om selvets udvikling.

Opdragelse i familien og ledelsesstile - Oversigtsark over opdragelse og ledelse ifølge Kurt Lewin, Diana Baumrind og Lars Dencik.