Valoració final del projecte

En general pensem que el projecte ha estat ben organitzat i el nostre grup ha estat molt equilibrat i hem treballat molt bé juntes.

Les classes d'experimentals només constaven de teoria i per tant eren classes normals, i la part de projecte, fer el Sites, el Prezi, el Climograma, el tríptic, l'anunci, etc. només la fèiem a Tecnologia.

Hi havia coses com l'anunci i el Prezi que no sabíem que s'havien de fer fins fa unes setmanes. Això ens ha fet canviar els plans i reorganitzar-nos. Per això, potser ens ha faltat temps per entregar totes les tasques complertes i ben desenvolupades, però tot i així ens hem pogut distribuïr correctament.

(Gairebé totes les fotos dels encapçalaments són fetes per nosaltres a la Roca de Canalda)