FP Dual - CFGS Educació Infantil

Els cicles formatius a l'Institut

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (preinscripció de l'11 al 17 de maig del 2021)

CFGM Cures auxiliars d'infermeria (CAI)

1 curs acadèmic


CFGM Atenció a les persones en situació de dependència (APD)

2 cursos acadèmics


Distribució 2x2

A l'Institut fem una distribució singular dels dos cicles i en 2 cursos acadèmics s'obtenen els 2 títols (CAI+APD)

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (preinscripció del 25 al 31 de maig del 2021)

CFGS Educació infantil


CFGS Educació infantil en modalitat Dual

Tenim implementada la FP Dual en el cicle d'Educació infantil

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Orienta a nivell individual de les diferents opcions per aconseguir el títol o un certificat de professionalitat

Reconeix els aprenentatges assolits per experiència laboral

Dades de contacte

Pàgina web: www.francescribalta.cat

Telèfon: 973481079

Correu electrònic: iesfrancescribalta@xtec.cat