Onze koers 2019-2023

In de periode 2019 – 2023 gaan we aan de slag met ons koersplan. Hierin staan onze doelstellingen en ambities beschreven.

De toekomst van het onderwijs is moeilijk te voorspellen en het onderwijs is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Kinderen leren niet alleen in school, maar ook in de maatschappij. Daarom kijken wij hoe we samen kunnen werken om zo het beste onderwijs te bieden. Samen groeien is tenslotte meer dan alleen groter worden.

Het plan is samen met bestuur, directeuren, leidinggevende teams, leerkrachten, Raad van Toezicht en GMR tot stand gekomen.

Koerskaart

Samen bouwen we aan de toekomst. Daarbij staan de drie thema’s centraal: talentontwikkeling, leren in de 21ste eeuw en ouderbetrokkenheid.

Omdat we het belangrijk vinden dat we elke dag werken aan het beste onderwijs, hebben we ons koersplan vertaald in een koerskaart. Voortdurend houden we op deze koerskaart bij waar we mee bezig zijn en wat we al bereikt hebben.

De kaart hangt ook in ons bestuurskantoor en in onze scholen. De digitale versie zullen wij tussentijds aanvullen met nieuwe ontwikkelingen. Hierover kun je meer lezen door op een van de iconen te klikken.