Missie - Visie - Kernwaarden

Onze missie

Filios Scholengroep gelooft:

  • in de kracht van de ontmoeting als solide basis voor persoonlijke talentontwikkeling;
  • dat (innovatieve) vaardigheden en lef nodig zijn om je plek te vinden in een maatschappij die volop in beweging is;
  • dat samen groeien meer is dan alleen groter worden;
  • dat we verantwoordelijkheid hebben in de ontwikkeling van 4 - 13 in onze regio, en ons verantwoordelijk voelen voor de aansluiting 0 - 4 jaar en aansluiting doorgezette lijn voortgezet onderwijs.


Onze visie

Wij richten ons op toekomstgericht onderwijs waarmee we onze leerlingen een stevige gemeenschappelijke basis meegeven van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de snel veranderende maatschappij.

Wij vinden het belangrijk een vernieuwende organisatie te zijn: we gaan altijd op zoek naar innovaties die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen. Het streven naar verbetering is niet alleen goed voor onze leerlingen maar ook voor ons personeel: onderwijs moet inspireren!

Onze medewerkers en kinderen gaan niet om met verschillen, maar gaan uit van verschillen. Wij leggen verbinding, daar waar het in het belang van de ontwikkeling van kinderen is en waardoor medewerkers en kinderen alle kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen.


Onze kernwaarden

Onze kernwaarden - verbindend, innovatief en schitteren - vormen de identiteit van onze organisatie. Ze zijn een leidraad voor ons dagelijks handelen.

Verbindend

De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de samenleving en verbinden leerlingen, ouders, leerkrachten en hun omgeving. Waar mogelijk werken we samen. Filios Scholengroep maakt de verbinding, daar waar het in het belang van de ontwikkeling van kinderen is.

Innovatief

Onze kinderen zijn onze toekomst. Filios Scholengroep is steeds op zoek naar mogelijkheden om haar onderwijskwaliteit te verbeteren en af te stemmen op de toekomst, die voor de kinderen "het heden" zal zijn.

Schitteren

De mogelijkheden en talenten van het kind zijn steeds uitgangspunt, ons onderwijs stemmen we daarop af. Onze medewerkers werken constant aan hun eigen ontwikkeling. Zo dragen ze eraan bij dat kinderen altijd kunnen schitteren.