Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Filios Scholengroep vindt goede communicatie belangrijk. Medewerkers, ouders en leden van de MR- en GMR worden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de stichting. Daarnaast willen we graag de dialoog aangaan met betrokkenen om in gezamenlijkheid aan een goede kwaliteit voor alle scholen te werken.

Op bovenschools niveau kent Filios Scholengroep de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de scholen. De GMR heeft instemmings- en/of adviesrecht op de bovenschoolse beleidsnotities van Filios Scholengroep.

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dit is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR bestaat uit ouders en personeel van de school en heeft instemmings- en/of adviesrecht op school specifieke beleidszaken. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de verdeling van het geld, schooltijden, vakanties, ouderbijdrage en verbetering van het onderwijs. Alle scholen van Filios Scholengroep hebben een actieve ouderraad. Deze bestaat geheel uit ouders en zorgt vaak voor de organisatie van activiteiten in en rond de school, zoals Sinterklaas, Kerstactiviteiten en sportdagen.

Wil je meer weten over de medezeggenschapsraad en/of ouderraad dan kun je hiervoor terecht bij de school van je kind. Voor GMR-zaken kun je op deze website relevante documenten vinden.

Leden GMR Ouders

  • Rob Duijs (BS De Wissel / BS Emmaus)
  • Rick van de Goor (BS Emmaus)
  • Joris van Hest (BS De Nieuwe Link)
  • Desiree Janssen (BS De Lockaert)
  • Henk-Jan van der Molen (BS Maria)

Leden GMR leerkrachten

  • Helmy Boere (BS Hertogin Johanna locatie A)
  • Rian Bongers (BS De Kleine Weide)
  • Judith van Grondelle (BS Hertogin Johanna V)
  • Jeroen Kolman (BS De Meander)
  • Monique Ulijn (BS De Hoogakker)

Agenda

Notulen

De notulen kunnen opgevraagd worden bij de MR van de eigen school.