Over Filios

Over Filios

Filios Scholengroep is een stichting met 14 scholen. We hebben 4 algemeen bijzondere basisscholen en 10 katholieke basisscholen. Onze organisatie telt circa 3.200 leerlingen en circa 330 medewerkers.

We investeren in samen leren en samen werken op alle niveaus in de organisatie met respect voor ieders identiteit en schoolconcept.

Wij zijn trots op onze scholen!

Identiteit

Filios Scholengroep gaat uit van gelijkwaardigheid en toegankelijkheid voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.

Vanuit deze uitgangspunten zijn wij maatschappijgericht en spelen wij in op de hedendaagse multiculturele samenleving, met diverse religies en levensbeschouwingen, waarin zingeving verschillende vormen kan aannemen.

Wat betekent Filios?

De mogelijkheden en talenten van het kind zijn steeds ons uitgangspunt. Dat komt terug in onze naam: ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’.

De naam werd bedacht door twee van onze scholen. De huisstijl bestaat uit primaire vormen, houten blokken en verschillende kleuren. Dat staat symbool voor diversiteit en tegelijkertijd: voor samen bouwen aan de beste toekomst voor ieder kind.