Plusgroep

In de basisondersteuning die elke school van Filios Scholengroep biedt, wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van talentvolle leerlingen. Een passend aanbod kan bijvoorbeeld zijn: extra verrijkingsstof, sneller door de methode of het onderwijs gaan en het compacter aanbieden van de lesstof.

In aanvulling op de basisondersteuning hebben we een specifieke voorziening in de vorm van een plusgroep voor hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen die wordt begeleid door twee leerkrachten. De plusgroep biedt een rijke leeromgeving die een aanvulling biedt op het reguliere programma. In de plusgroep kan de leerling zich spiegelen aan ontwikkelingsgelijken krijgt deze passende instructie en begeleiding.

Samenwerking

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken Filios Scholengroep en SKPO Novum samen om een passend verrijkingsaanbod aan te kunnen bieden aan hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen (Arrangement Verrijking).

Lees hier meer over onze Plusgroepen.