Goed om te weten

Documenten

Deze vind je hier.

Privacy

Via deze website geven we gedeeltelijk inzicht wat we doen om de gegevens van kinderen te beschermen.

Aanmelden

Het is belangrijk dat je je kind op tijd inschrijft, zodat de school weet wanneer welk kind komt en hier met de ouders naartoe kan werken (kennismaken, aantal keren meelopen). Hiervoor geldt het aannamebeleid van Filios Scholengroep. Wil je je kind op een van de scholen van Filios Scholengroep aanmelden, dan kun je rechtstreeks contact op nemen met de desbetreffende school.

Leerplicht

In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Vanaf vier jaar mogen kinderen echter al naar school. Voor veel kinderen van vier of vijf jaar is de schooldag vermoeiend. Daarom is het niet verplicht dat ze de hele week naar school gaan. Tot zes jaar mag je kind vijf uur per week thuisblijven. Dit gaat altijd in overleg met de directeur van de school van je kind.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Zie http://www.owinsp.nl/

Vakanties en leerplicht

Elke school communiceert op haar website of via andere kanalen het vakantierooster van het lopende schooljaar.

Het kan voorkomen dat je voor je kind extra vrij moet vragen. Dat kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld in verband met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Meestal kan de directeur van de school beslissen of je kind vrij krijgt van school. De directeur kan in voorkomende gevallen doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar.

Als het om langer dan tien dagen gaat, over verlenging van vakanties of over extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om, beslist de leerplichtambtenaar hier echter altijd over. Hieronder staan de gegevens van de leerplichtambtenaren van de scholen van Filios Scholengroep.

Leerplichtambtenaar gemeente Bernheze

RBL-BNO, Maudy Vink

Tel: 0412-629070 | e-mail: info@rblbno.nl

Leerplichtambtenaar gemeente Oss

RBL-BNO, Inge Vermeulen/Mascha van Kortenhof/Rik Broeren/Saskia van Casteren/Silvia Mulders

Tel: 0412-629070 | e-mail: info@rblbno.nl

Leerplichtambtenaar gemeente ’s-Hertogenbosch

Fena Planten

Tel: 073-6155822 en 06-27347298 | e-mail: f.planten@s-hertogenbosch.nl

Klachten

Filios Scholengroep heeft een interne klachtenprocedure. Deze is te vinden bij de documenten. Is de interne klachtenprocedure niet toereikend, dan je met je klacht naar de Landelijke Klachtencommissie onderwijs.