Schooltijden

Vanaf januari 2015 hanteren wij het 5 gelijke dagen model, dat wil zeggen voor alle groepen is er dan elke dag school van

8.30-14.00 uur.