Filios Scholengroep beschikt over bovenschoolse Plusklassen; Dit schooljaar werken we met vier plusgroepen op de volgend locaties: In Oss op De Lockaert: een Plusgroep voor kinderen uit groep 7-8;

 • op maandagochtend
 • In Heesch op De Toermalijn: twee Plusgroepen voor kinderen uit groep 4-5-6;
 • op dinsdagochtend
 • In Nuland op De Hoogakker: een Plusgroep voor kinderen uit groep 7-8;
 • op donderdagochtend

Het motto van de plusklas is: Leren leven, Leren leren, Leren denken.

In de Plusklas wordt samen met kinderen en in samenwerking met de ouders en de eigen leerkracht, gewerkt aan de volgende 9 kerncompetenties:

Leren leven

 1. Zelfvertrouwen, zelfstandigheid
 2. Samenwerkingsvermogen
 3. Communicatievermogen

Leren leren

 1. Doorzettingsvermogen
 2. Organisatievermogen
 3. Oplossingsvermogen

Leren denken

 1. Denkvermogen
 2. Oefenvermogen
 3. Reflectievermogen

De Plusklas is een aanvulling op het leren in de eigen klas. Voor de kinderen met gelijke capaciteiten wordt het mogelijk om samen te werken met gelijkgestemden aan de genoemde kerncompetenties. Zij krijgen een aanbod passend bij hun niveau.

Toelatingseisen:

De kinderen die in aanmerking komen voor deze Plusklas hebben een intelligentie behorende bij hoogbegaafdheid ( IQ is gelijk/hoger dan 130). De toelatingscommissie neemt het besluit voor plaatsing, nadat de leerkracht samen met de ouders een aanmelding heeft gedaan volgens een afgesproken procedure.

Voor meer informatie klik hier