Ons onderwijs

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Het welbevinden van het kind staat voorop. Gezien en gehoord worden is voor ons een belangrijk goed.
 • Hoge betrokkenheid leidt tot hoge resultaten.
 • Wij stimuleren de talenten van kinderen.
 • Iedereen mag zijn wie hij is, we accepteren de verschillen. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren.
 • We werken vanuit oprechte nieuwsgierigheid, vanuit wederzijds respect.
 • Wij denken in oplossingen en in het leren van vaardigheden.
 • Wij zijn transparant over wat we besluiten en wat we doen.
 • Wij zijn als school onderdeel van de maatschappij en volgen daarom goed de ontwikkelingen.
 • Wij zijn SAMEN school: leerkrachten, kinderen en ouders.

Het Werkatelier

We zijn gestart met ons Werkatelier. Ons werkatelier bevindt zich momenteel tussen groep 1/2 en groep 3/4.

Het werkatelier is (voorlopig) bestemd voor de groepen 1/2 en 3/4. In ons werkatelier:

“SPEEL JE, ONTDEK JE, ONTWIKKEL JE, ERVAAR JE,

LEER JE, DOE JE, LUISTER JE en ONDERNEEM JE!”

Ons werkatelier is ingericht met allerlei materialen.

In iedere hoek is een ander vakgebied uitgangspunt. De hoeken die we ingericht hebben:

  • de leeshoek,
  • de bouwplaats,
  • de kunstacademie,
  • de motoriekzolder,
  • het taalpaleis,
  • de rekenkamer.

Na een korte "instructie" gaan de kinderen aan de slag met de opdrachten. Dit zijn allerlei verschillende opdrachten, wel allemaal binnen een bepaald thema. Het thema van de komende weken is natuurlijk WINTER.

De kinderen werken individueel of in kleine groepjes aan de opdrachten. Er mag in iedere hoek zachtjes overlegd worden. Kinderen worden door de verschillende materialen en werkvormen en vakgebieden gestimuleerd ervaringen op te doen en hun kennis te vergroten.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken!!