Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Via verkiezingen nemen leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 plaats in de leerlingenraad.

De leerlingenraad bespreekt zaken die betrekking hebben op de school en de schoolomgeving. U kunt daarbij denken aan regels voor op het schoolplein, om gaan met pestgedrag, maar ook het opzetten van een gezamenlijke activiteit. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf met onderwerpen komen. Kinderen leren op deze manier omgaan met inspraak, het verwoorden van hun mening, voorzitten en notuleren.

De leerlingenraad staat onder de bezielende leiding van Carola van Outvorst, leerkracht van groep 7-8. Carola wordt vervangen tot de kerstvakantie door Mariska van Erp, leerkracht groep 5-6.

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen:

· Abdimert (groep 7)

· Pherom (groep 6)

· Milou (groep 6)

· Bregje (groep 8)

· Azra (groep 8)

· Demi (groep 7)


Hieronder stellen zij zich kort voor:

Pherom uit groep 6:

Hallo, ik ben Pherom. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6 op de Sterrenschool Poolster.

Ik ben een sportieve jongen omdat ik sporten leuk vind. Ik wilde bij de leerlingenraad omdat ik leuke plannen kan verzinnen en omdat het leuk is en ik nog nooit bij de leerlingenraad ben geweest. Groetjes Pherom.


Milou uit groep 6:

Hallo, ik ben Milou. Mijn hobby’s zijn: scouting en dansen. Ik zit in de kinderraad omdat ik mee wil beslissen over de plannen van de school en omdat het leuk is.


Demi uit groep 7:

Hoi ik ben Demi en ik zit in groep 7. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten want dan kunnen we nieuwe dingen bedenken voor onze school.


Bregje uit groep 8:

Hallo, ik ben Bregje Graste. Ik ben 11 jaar oud. Ik hou van knutselen en scouting. Ik zit in de kinderraad omdat ik de school samen met anderen een beetje bij beetje beter wil maken. En omdat het leuk is.


Azra uit groep 8:

Ik ben Azra en ik zit in groep 8. Ik wil super graag in de leerlingenraad omdat het me super leuk lijkt en omdat ik wel goede ideeën heb en serieus kan zijn.