Verkeer

De BS Hertogin Johanna loc. V is in het bezit van het BVL: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Op deze pagina vind je onze verkeerskalender met verschillende activiteiten en projecten. En lees je leuke verslagen met mooie foto's. Ook kan je zien wat wij de afgelopen jaren op onze school hebben gedaan aan verkeer. Heb je vragen of tips? Geef het door aan de

verkeerswerkgroep.

Verkeerskalender 2016-2017

ma 5 sep: 'de scholen zijn weer begonnen' (groep 1 t/m 8).

ma 19 t/m zo 25 sept: Nationale Fiets TelWeek.

do 17 november: Fietsverlichtingscontrole (groep 5 t/m 8).

do 1 december: Fietsverlichtingsreparatieactie centrum Oss (Fietsersbond en VVN).

Fiets je in het donker? Dan je licht aan!

Op donderdag 17 november was de fietsverlichtingscontrole op het schoolplein. In de bovenbouw hadden 94 leerlingen hun fiets bij zich. Bij 88 fietsen was de fietsverlichting in orde. Prima! Bij 6 fietsen niet. Het ging om ontbreken van verlichting of lege batterijen. Fietsverlichting is belangrijk bij schemer, nat weer of in het donker om zelf te kunnen zien én om gezien te worden. Dus ga je fietsen in het donker, doe dan je licht aan!

Veilige schoolomgeving: instellen stopverbod Vianenstraat

De gemeente Oss heeft medio 2016 een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een stopverbod voor het doodlopende deel van de Vianenstraat, tussen de Kortfoortstraat en het schoolplein.

Dit is gebeurd in overleg met de school en de politie.

Het doel is voorkomen dat ouders met voertuigen die kinderen komen halen en brengen de overige verkeersdeelnemers in gevaar brengen.

Het stopverbod betekent dat auto's niet stil mogen staan in het doodlopende deel van de Vianenstraat. Ook niet om personen in of uit te laten stappen of om goederen te laden of lossen. Niet op de weg en niet op de stoep. Dat mag alleen in de drie parkeervakken. Het stopverbod geldt voor beide zijden van de Vianenstraat.

De gemeente plaatst voor de zomervakantie bij de oversteek tussen de school en de parkeerplaatsen bij het Golfbad enkele opvallende hekken. De oversteekplaats zal dan beter opvallen voor het auto- en fietsverkeer op de Kortfoortstraat.

Een belangrijke stap ligt bij de ouders en begeleiders:

- Kom het liefst met de fiets of lopend naar school.

- Parkeren, afzetten of ophalen? Bij het Golfbad, of op de hoek Palmstraat en Anemoonstraat en een klein stukje lopen.

Verkeerskalender 2015-2016

ma 31 aug: 'de scholen zijn weer begonnen' (groep 1 t/m 8).

ma 14 t/m zo 20 sept: Nationale Fiets TelWeek.

ma 14 t/m vr 18 sept: Op voeten en fietsen naar school (groep 1 t/m 8).

vr 18 sept: VVN verkeerstuin (groep 1 t/m 8).

vr 6 november: Fietsverlichtingscontrole (groep 5 t/m 8).

do 26 november: Fietsverlichtingsreparatieactie centrum Oss (Fietsersbond en VVN).

do 7 april: Schriftelijk verkeersexamen (groep 7).

di 19 april: Praktisch verkeersexamen (groep 7).

di 19 juli: Streetwise (groep 1 t/m 8).

Voorbereiden op verkeersexamen

Op donderdag 7 april doen 200.000 leerlingen het VVN schriftelijk verkeersexamen. In de weken daarna stappen ook veel kinderen op de fiets voor het praktijkexamen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt leerlingen in de voorbereiding op het examen. De leerlingen kunnen oefenexamens maken op de speciale oefensite: examen.vvn.nl. Wanneer leerlingen een examen hebben gemaakt, zien zij hun score. Daarna kunnen ze aan de slag met vragen die ze niet goed beantwoord hebben.


De leerlingen van groep 7 hebben van de juf ook de fietsroute van het praktisch verkeersexamen gekregen. Met toelichting en foto's. Het is goed om samen met hen de route een aantal keer te oefenen, zodat zij dinsdag 19 april voorbereid aan de start staan.

Werkzaamheden aanleg snelfietsroute F59

Half februari zijn de werkzaamheden gestart in onder andere de Wethouder van Eschstraat. De gemeente Oss legt samen met gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant de snelfietsroute F59 aan. Deze loopt tussen de steden Oss en ’s-Hertogenbosch, grotendeels over bestaande straten en fietspaden. De snelfietsroute is straks een herkenbare, doorgaande route waar het lekker doorfietsen is. Dan is het aantrekkelijk om de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te gaan.

De gemeente Oss meldt het volgende voor de Wethouder van Eschstraat: Aan de noordzijde en de zuidzijde van de Wethouder van Eschstraat van de rotonde tot aan de Chrysantstraat wordt het bestaande fietspad geasfalteerd in rood asfalt. Het is en blijft eenzijdig. Het trottoir en het fietspad blijven even breed. Zie wel en wee nummer 7 voor tekening.

VVN Verkeerstuin

Op vrijdag 18 september was op een droge herfstdag het hele schoolplein omgetoverd in een verkeerstuin. De verkeersmaterialen van VVN Maasland vormde het decor voor een skelter- en fietsparcours. Om even na 7 uur ’s ochtends stond de VVN aanhanger klaar en kon het opbouwen beginnen. De verkeerswerkgroep bedankt de ouders voor hun hulp bij het opbouwen, begeleiden en opruimen.

Om half negen was de verkeerstuin klaar. Met een rotonde, drempels, een wegversmalling, een ‘zebrapad’ en zelfs een echt verkeerslicht! Alle acht groepen maakten hun opwachting in deze prachtige verkeerstuin. Oefenen op de fiets en de skelter.

Het skelterparcours liet de leerlingen op een leuke manier kennismaken met de verkeersregels. Door met een skelter het parcours te rijden, oefenden de kinderen allerlei verkeerssituaties en verkeersregels, zoals het nemen van rotondes, wegversmalling en het verlenen van voorrang.

Het gedeelte voor fietsbehendigheid omvatte diverse oefeningen die al fietsend gedaan moeten worden. De oefeningen sloten aan bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de oefeningen te doen, merkten leerlingen of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets. Dat is belangrijk, want vertrouwd zijn met je fiets vergroot je veiligheid in het verkeer.

De leerlingen waren enthousiast over het fietsen en skelteren in de verkeerstuin. Sommige onderdelen vonden zij moeilijk. En dat onderstreept het belang van ervaring opdoen in het verkeer: oefenen!

De scholen zijn weer begonnen

De zomervakantie ligt achter ons. En dan is het weer drukker op de weg. Wees daarom extra alert op scholieren in het verkeer. Want hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.

Wie is de verkeersouder?

Ik ben Ewoud Vink, vader van Lies (groep 8) en Bart (groep 6), en ben de verkeersouder op de Hertogin Johanna locatie V.

Wat doe ik? Ik begeleid projecten en acties, zoals Vianenstraat Veilig en de fietsverlichtingsactie. Ik ben aanspreekpunt voor ouders, buurt, gemeente en politie.

Op het prikbord in de hal van de school vind je meer informatie, ook over hoe je mij kan bereiken. Ik hoor graag jullie vragen, tips en opmerkingen!

Verkeerskalender 2014-2015

ma 25 aug: 'de scholen zijn weer begonnen' (groep 1 t/m 8).

ma 15 t/m vr 19 sept: Op voeten en fietsen naar school (groep 1 t/m 8).

wo 17 sept: VVN verkeerstuin (groep 1 t/m 8).

di 28 oktober: Fietsverlichtingsactie 'Ik wil je zien' (groep 5 t/m 8).

vr 23 januari: Dode hoek project (groep 7).

ma 9 maart: Audit Brabants VerkeersveiligheidsLabel - BVL (verkeerswerkgroep).

do 9 april: Schriftelijk verkeersexamen (groep 7).

di 14 april: Praktisch verkeersexamen (groep 7).


Jij en de dode hoek

Op 23 januari organiseerde Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) voor groep 7 het dode hoek project. Het doel van dit project is het bevorderen van de veiligheid in het verkeer in relatie tot vrachtauto’s en andere grote voertuigen bij schoolgaande kinderen. Met de voorlichting die kinderen krijgen tijdens het project proberen we de verkeersveiligheid van basisschoolleerlingen voor nu en voor later te vergroten. Dit gebeurt met theorie in de les. En belangrijker nog buiten in de praktijk. Waar de kinderen ervaren hoe het is om voor, naast, achter een grote vrachtwagen te staan. En wat dit voor de chauffeur betekent.

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland besteedt al jaren veel aandacht aan de dode hoek van vrachtverkeer en andere grote voertuigen. Klik hier voor meer informatie en een demo-filmpje.

Ik wil je zien!

Dinsdagmiddag 28 oktober kwamen de bovenbouwleerlingen per groep met hun fietsen naar het schoolplein. Daar controleerden de ouders Ingrid en Mika samen met verkeersouder Ewoud de fietsverlichting. Van de ruim 100 fietsen waren bij minder dan 10 de verlichting niet op orde. Deze kinderen kregen een briefje mee voor hun ouders om de fietsverlichting in orde te maken. In de les en bij de controle hebben wij gebruik gemaakt van de VVN-materialen en het ANWB Lightwise-pakket.

De NHJ locatie V vindt het belangrijk dat haar leerlingen met een veilige en goed verlichte fiets op weg gaan, zeker nu de dagen korter worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders en de leerlingen, en als school dragen wij daar aan bij door het organiseren van een fietsverlichtingscontrole. Zo gaan onze leerlingen met een goed verlichte en veilige fiets de winter in.

Klik hier voor meer informatie van de Fietsersbond over het belang van zien en gezien worden.

Verkeerstuin

Op woensdag 17 september de verkeerstuin van Veilig Verkeer Nederland naar onze school. Het succes van vorig jaar willen wij graag herhalen. Door het oefenen in de praktijk – in de verkeerstuin op het schoolplein – raken de kinderen meer vertrouwd met hun fiets en het zich bewegen in het verkeer.

Om de leerlingen van alle groepen te begeleiden met het oefenen in de praktijk, hebben wij de hulp nodig van enkele ouders. Wil jij graag helpen? Geef het door aan Ewoud, de verkeersouder.

De verkeerstuin vindt plaats in de week van “op voeten en fietsen naar school”.

De scholen zijn weer begonnen

25 augustus - Dat betekent extra opletten in het verkeer. Voor alle verkeersdeelnemers!

Landelijk betrekken VVN en Shell kinderen op een speelse manier bij verkeersveiligheid met het uitbrengen van de single en videoclip ‘De Baas’.

‘De Baas’ werd opgenomen met hiphop artiest Monsif en wordt cadeau gedaan aan basisscholen in Nederland. De song is maandag 18 augustus gelanceerd.

Het volledige nummer is ook te luisteren via youtube, klik hier voor de video.