Schoolbibliotheek

Wij zijn in het gelukkige bezit van een schoolbieb! Kinderen van groep drie t/m acht kunnen hier zelf een boek uit komen kiezen. Dit boek kunnen zij op bepaalde momenten in de klas lezen.

Inmiddels heeft de schoolbieb inmiddels een prachtige collectie boeken. Van mooie prentenboeken voor groep 1 & 2, de hele serie van Dolfje Weerwolfje en Fantasia tot spannende boeken voor groep achters en actuele informatieve boeken, zoals de Insider reeks.

Gedurende een paar momenten in de week is de schoolbieb open voor de kinderen. Een groep van (groot)ouders is dan per toerbeurt aanwezig om de kinderen te helpen met het uitzoeken van een leuk boek. Dit wordt dan op de uitleenlijst ingeschreven. Als een kind een boek komt ruilen, wordt ook gevraagd wat zij ervan vonden en dat punt wordt dan opgeschreven op hun uitleenlijst. Zo kunnen we een tiplijst maken.

Heeft u misschien ook zin en tijd om een uurtje per maand te helpen in de schoolbieb?

Laat het dan even weten via een mailtje aan juf Hester, hestergielis@filiosscholengroep.nl