Plusklas

De Plusklas voor de scholen binnen Filios

Filios Scholengroep beschikt over bovenschoolse Plusklassen; Dit schooljaar gaan we werken met vier plusgroepen . De kinderen van Locatie V groep 4 en 5 maken gebruik van de plusklas op de Toermalijn in Heesch en de kinderen van groep 6, 7 en 8 maken gebruik van unit op het schoolplein van onze school.

Het motto van de plusklas is: Leren leven, Leren leren, Leren denken.

In de Plusklas wordt samen met kinderen en in samenwerking met de ouders en de eigen leerkracht, gewerkt aan de volgende 9 kerncompetenties:

Leren leven

  1. Zelfvertrouwen, zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsvermogen
  3. Communicatievermogen

Leren leren

  1. Doorzettingsvermogen
  2. Organisatievermogen
  3. Oplossingsvermogen

Leren denken

  1. Denkvermogen
  2. Oefenvermogen
  3. Reflectievermogen

De Plusklas is een aanvulling op het leren in de eigen klas. Voor de kinderen met gelijke capaciteiten wordt het mogelijk om samen te werken met gelijkgestemden aan de genoemde kerncompetenties. Zij krijgen een aanbod passend bij hun niveau.

Deze klas is een aanvulling op het leren in de eigen klas. Voor de kinderen met veel capaciteiten wordt het mogelijk om gedurende een ochtend in de week samen te werken met ontwikkelingsgelijken, wat een duidelijke meerwaarde biedt in hun ontwikkeling. Ze krijgen een aanbod passend bij hun niveau. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten bij wie betreffende leerlingen in de klas zitten.

We willen zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze samen met hen tot ontwikkeling brengen. Daarbij staat voorop dat iedere leerling zijn of haar kennis en vaardigheden ten volle ontwikkelt, naar eigen vermogen. Vanuit deze doelstelling draagt de Plusklas bij aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

De begeleiding is coachend van aard. We sluiten aan bij de favoriete leerstijl van de leerlingen. De kinderen blijven zelf eigenaar van hun leerproces: ze moeten (gaan) leren van hun "fouten", ze moeten leren door reflecteren om het deftig te zeggen.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor de plusklas? De kinderen die toegelaten worden tot de Plusklas hebben een intelligentie behorende bij hoogbegaafdheid. De toelatingscommissie neemt het besluit voor plaatsing, nadat de leerkracht samen met de ouders een aanmelding heeft gedaan volgens een afgesproken procedure.