Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de school en werkt nauw samen met het team.

Zoals in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie staat omschreven stelt zij zich ten doel:

"De samenwerking en het overleg tussen ouders enerzijds en het team, de directie en het schoolbestuur anderzijds te bevorderen".

De oudercommissie probeert dit te bereiken door: • het bevorderen van het contact tussen ouders en school, • verslag te doen van haar activiteiten, • het doen van voorstellen, via de daarvoor aangewezen kanalen, met als doel de verbetering van de gang van zaken op school, • het organiseren van en assisteren bij diverse activiteiten, • het uitoefenen van functies en bevoegdheden, die de wetgeving eventueel aan ouders toekent.

Omdat de oudercommissie de ouders vertegenwoordigt, kunnen ouders/verzorgers met wensen of suggesties bij de oudercommissie terecht.

hertogin-johanna-v.oc@filiosscholengroep.nl

Naast de oudercommissie kent elke groep een klassenouder. Deze ouder coördineert , in overleg met de groepsleerkrachten, een aantal activiteiten voor de groep (en).

Op onze locatie zitten de volgende personen in de Oudercommissie.

 • Esra Avci
 • Fleur van de Beek- Coolen
 • Hester Gielis
 • Hilke van Der Velden,
 • Inge van de Rijt
 • Jan van Dorst
 • Janneke Wingens
 • Karin van Grinsven
 • Lieuwe Anema
 • Maaike van de Rijt
 • Marcel Van De Beek
 • Marjolein van Lokven
 • Yvette Kaijen

Janneke Wingens en Eva van de Berg namens het team