Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau kent Filios Scholengroep de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de scholen. De GMR heeft instemmings- en/of adviesrecht op de bovenschoolse beleidsnotities van Filios Scholengroep.

Leden GMR Ouders

 • Rob Duijs (BS De Wissel)
 • Esther Ehrencrohn (BS De Nieuwe Link)
 • Rick van de Goor (BS Emmaus)
 • Eylem Kursunlu (BS Hertogin Johanna locatie A)
 • Edwin van Mook (BS Sint Antonius)
 • Marleen Oomen (BS Sint Jozef)
 • Pascal School (BS De Toermalijn)

Leden GMR leerkrachten

 • Helmi Boere (BS Hertogin Johanna locatie A)
 • Simone Gielis (BS De Meander)
 • Wilma Harpe (BS De Kiem)
 • Jenny van Hintum (BS De Kleine Weide)
 • Marieke de Jongh (BS De Nieuwe Link)
 • Anke van Rijswijk (BS De Hoogakker)