Overzicht vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2017-2018

Studiedagen/vakantierooster

Jaarlijks worden een aantal studiedagen en/of studiemiddagen voor het team of een deel van het team ingeroosterd. Deze dagen worden gebruikt door het team voor teamscholing, het opzetten van groepsplannen, evaluatie, planning, leerlingbesprekingen en het werken aan onderwijsinhoudelijke zaken enz.

De studiedagen voor schooljaar 2017-2018 zijn:

Groep 1 t/m 3

Studiemiddag 11 sept 2017

Studiedag 6 dec. 2017

Studiemiddag 1 febr. 2018

Studiedag 27 mrt. 2018

Studiemiddag 16 mei 2018

Studiedag 20 juni 2018

Studiedag 21 juni 2018

Studiedag 22 juni 2018


Groep 1 t/m 8:

Studiemiddag 2 nov. 2017

Studiemiddag 16 jan. 2018

Studiemiddag 21 mrt. 2018

Studiedag 4 juni 2018Vakantierooster

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie 25 dec t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018

2e Paasdag 2 april 2018

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaart 10 en 11 mei

2e Pinksterdag 21 mei

Zomervakantie 9 juli t/m 20 aug. 2018

De studiedagen en vakanties staan ook op de kalender www.bshertoginjohanna-a.nl