Overzicht vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2017-2018

Studiedagen/vakantierooster

Jaarlijks worden een aantal studiedagen en/of studiemiddagen voor het team of een deel van het team ingeroosterd. Deze dagen worden gebruikt door het team voor teamscholing, het opzetten van groepsplannen, evaluatie, planning, leerlingbesprekingen en het werken aan onderwijsinhoudelijke zaken enz.


Studiedagen:

6 en 7 december 2018

21 januari 2019

14 februari 2019

2 april 2019

4 juni 2019

Vakanties

kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019

voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019

Pasen 21 en 22 april 2019

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

laatste schooldag: vrijdag 5 juli om 12.00 uur uit.

Zomervakantie: 8 juli t/m 18 augustus


De studiedagen en vakanties staan ook op de kalender www.bshertoginjohanna-a.nl