Schoolmaatschappelijk werk/aansluitfunctionaris

Lisa Siepman is verbonden aan school als aansluitfunctionaris vanuit Bureau Jeugd en Gezin. (Voorheen heette dit Schoolmaatschappelijk werk). Samen met de Intern Begeleider Mariska Lax vormt zij het Basisteam. Zij bespreken met ouders en leerkrachten de eventuele hulpverlening die ingezet kan worden.

Wanneer er problemen of vragen zijn rondom uw kind, binnen het gezin of op school is er de mogelijkheid hier met Lisa Siepman over te praten.

Voorbeelden van vragen en onderwerpen;

 • Moeilijk of lastig gedrag, zoals,
  • niet luisteren
  • boos zijn, driftig zijn
  • ruzie maken met broertjes, zusjes of anderen
  • verdrietig zijn
  • bang zijn
  • niet goed spelen of samenspelen
  • te sterke gehechtheid aan vader of moeder
  • slaapproblemen
  • eetproblemen
  • pestgedrag
  • niet zindelijk zijn
 • Zorgen over uw kind na een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, overlijden, echtscheiding
 • Zorgen over zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Samen met de interne begeleider vorm ik het schoolzorgteam waarin maandelijks leerlingen besproken worden.

Als uw kind besproken wordt gaat dit in overleg met u als ouder.

Kinderen worden besproken als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De leerkracht geeft dit aan bij de intern begeleidster maar ook u zelf als ouder kan dit aangeven bij de leerkracht.

Mijn taak is om mee te denken rondom de signalen en school te adviseren, ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen, informatie geven over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voordoen, en indien nodig ondersteuning bieden in het zoeken van een passend hulpverleningsaanbod.