Klassenouders

Taken van de klassenouders

De klassenouder coördineert in overleg met de leerkracht activiteiten en uitstapjes, dit ter verlichting en ondersteuning van de taken van de leerkracht. Vaak zijn er 2 klassenouders per groep, zodat zij deze taak kunnen delen.

De klassenouder is voor de leerkracht een aanspreekpunt waardoor de organisatie van bepaalde activiteiten in de klas/school soepel verloopt. Bijvoorbeeld:

  • Het regelen van begeleiding en / of vervoer voor excursies en uitjes.
  • Het regelen van hulp bij de uitvoering van feestelijke activiteiten die de OC organiseert.
  • In overleg en op verzoek van de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van de verjaardag van de leerkracht in de groep.

Groep​ ​1/2​ ​A


Groep​ ​1/2B


Groep 3A


Groep 3/4 B


Groep​ ​4B


Groep​ ​5A


Groep 5B


Groep 6A


Groep 6B


Groep 7A


Groep 7B


Groep​ ​8


Luizenouders 2018-2019

Elke klas heeft 1 of meerder luizenouders die de luizencontrole voor de klas verzorgen. Deze controle vindt steeds plaats in de week na een vakantie. Vijf keer per jaar; na de herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie, meivakantie en zomervakantie.

Bij voorkeur op de woensdag, maar indien de ouders met elkaar een andere dag overeen komen dan wordt die dag doorgegeven aan alle ouders van die groep.

Indien er tijdens de controle neetjes of hoofdluis wordt aangetroffen, wordt dit doorgegeven aan de groepsleerkracht.

U wordt dan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht via een mail. U krijgt dan tevens informatie over de wijze van bestrijden van het hoofdluisprobleem.

Wij stellen het erg op prijs dat, indien u bij uw kind hoofdluis constateert, u dit laat weten aan de groepsleerkracht. Wij kunnen dan andere ouders op de hoogte brengen dat er hoofdluis heerst in de groep

Groep​ ​1/2​ ​A


Groep​ ​1/2B


Groep 3A


Groep 3/4 B


Groep​ ​4B


Groep​ ​5A


Groep 5B


Groep 6A


Groep 6B


Groep 7A


Groep 7B


Groep​ ​8