Schoolregels

· We hebben respect voor elkaar.

· We lossen problemen samen goed op; kalm en rustig.

· We gaan naar de juf of meester wanneer we hulp nodig hebben.

· Houd handen en voeten bij jezelf. (gebruik lichamelijk contact alleen op een gewenste manier).

· We praten aardig met en over elkaar. (we schelden niemand uit).

· We lopen rustig door de gang.

· We praten zachtjes op de gang.

· We zorgen voor onze eigen spullen zodat ze mooi en heel blijven.

· We ruimen onze spullen op, we laten alles netjes achter.

· We vegen onze voeten en maken onze schoenen schoon voordat we naar binnen gaan.

Pleinregels

· We gebruiken materialen waarvoor ze bedoeld zijn.

· We gooien rommel in de prullenbak.

· We laten iedereen meedoen.

· We houden rekening met elkaar.

· We lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein.

· We blijven op het schoolplein/ veld tijdens schooltijd/pauzes.

· We verzamelen wanneer de bel gaat en gaan samen met de leerkracht naar binnen.

Klassenregels

· We lopen bij aanvang van de lessen rustig de klas in en gaan zitten.

· We steken onze vinger op wanneer we iets willen vragen/zeggen.

· We gebruiken gepaste taal. (beleefd, Nederlands)

· We luisteren naar elkaar. (we wachten op onze beurt, tot de ander uitgesproken is).

· We praten op zachte toon.

· We lopen rustig in de klas.

· We letten op onszelf. (behalve als we moeten helpen, troosten)

· We werken en spelen met elkaar.