Ons onderwijs

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het welbevinden van het kind staat voorop.
  • Gezien en gehoord worden is voor ons een belangrijk goed.
  • Hoge betrokkenheid leidt tot hoge resultaten.
  • Wij stimuleren de talenten van kinderen.
  • Iedereen mag zijn wie hij is, we accepteren de verschillen. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren.
  • We werken vanuit oprechte nieuwsgierigheid, vanuit wederzijds respect.
  • Wij denken in oplossingen en in het leren van vaardigheden.
  • Wij zijn transparant over wat we besluiten en wat we doen.
  • Wij zijn als school onderdeel van de maatschappij en volgen daarom goed de ontwikkelingen.
  • Wij zijn SAMEN school: leerkrachten, kinderen en ouders.

Denkbeelden in ons onderwijs


Op onze school werken wij met Denkbeelden. Denkbeelden zijn visuele denkmodellen die de kinderen helpen hun leerstof te ordenen.

Klik hier als u meer wilt weten over ons onderwijs in Denkbeelden.

Voor brochure Denkbeelden OMJS 2015 klik hier

Woordenschat

Op onze school hebben wij veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling van onze kinderen. Een grote woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. De woordenschat van kinderen is verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten.

Klik hier voor tips voor het vergroten van de woordenschat.