OndersteuningsPlanRaad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Zo ook het Samenwerkingsverband 30.06.

Het voormalige Zorgplan van het samenwerkingsverband het SPOM is met de komst van 30.06 vervangen door het zg. OndersteuningsPlan.

Een van de verantwoordelijkheiden van deze OPR is het toetsen van het OndersteuningsPlan aan de uitgangspunten van het SWV. De OPR heeft in dezen een instemmingsrecht.

Het Osse Nut wordt in de OPR vertegenwoordigd door Angelien van Vliet, ouder van de NHJ V.

Voor meer informatie http://www.samenwerkingsverband3006.nl/documenten/