Basisteam Jeugd en Gezin

Bij het basisteam Jeugd en Gezin kunnen ouders, jongeren, professionals of vrijwilligers terecht met vragen over opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren tot 23 jaar. In het basisteam Jeugd en Gezin werken jeugdprofessionals met verschillende deskundigheid (psycho-sociaal, psychiatrie, medisch, etc).

Binnen onze school is er een aansluitfunctionaris aanwezig vanuit het basisteam Jeugd en Gezin. Als een leerkracht of ouder zorgen heeft over een kind op school, kunnen deze zorgen besproken worden in het Ondersteuning Team op school (met toestemming van ouders/verzorgers). Dit team bestaat uit de Intern Begeleider van de school en de aansluitfunctionaris vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin.

Als de ouder/verzorger een hulpvraag heeft rondom het opgroeien en opvoeden van een kind, zal de aansluitfunctionaris dit met de ouder bespreken en met de ouder bekijken wat een goed antwoord is. Kan de ouder het zelf oppakken of zijn er in de omgeving mensen die de ouder kunnen helpen?

Wanneer dit onvoldoende is kan de aansluitfunctionaris zelf ondersteuning bieden in de thuissituatie of specialistische zorg inschakelen.

In het Maasland bestaan er drie basisteams Jeugd en Gezin; Oss-Oost, Oss-West en Bernheze.

Heeft u vragen? U kunt in contact komen met het Ondersteunings Team via de Intern Begeleider van school. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin (Centrum Jeugd en Gezin Maasland, Kerkstraat 13 in Oss, 0412-473626

Voor De Lockaert is nog niet bekend wie de aansluitfunctionaris vanuit het basisteam Jeugd en Gezin.