Ouderraad

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De Ouderraad (OR) van de Lockaert bestaat uit een groep enthousiaste ouders die in goed overleg met de school allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert en uitvoert. Zo kan er iets extra's gedaan worden voor de kinderen; een meerwaarde voor de school.

Samenwerking MR

De Ouderraad heeft een klankbordfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) en mag, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.

Daarnaast worden de MR vergaderingen door een OR-lid bijgewoond. Samen met de Medezeggenschapsraad wordt de Ouderraad de schakel tussen de ouders en de schoolleiding.

Vergaderen

Circa 4 keer per jaar is er een vergadering binnen de Ouderraad om alle activiteiten door te spreken en te evalueren, het budget op te stellen en te bewaken en eventuele vragen van ouders en leerkrachten te bespreken.

De volgende activiteiten worden jaarlijks door de Ouderraad georganiseerd:

Ontmoetingsfeest

Ieder jaar wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar het ontmoetingsfeest georganiseerd. Tijdens dit evenement kunnen ouders of verzorgers en de leerkrachten van de Lockaert elkaar ongedwongen ontmoeten en bijpraten. Ondertussen kunnen de kinderen meedoen aan diverse spellen en activiteiten.

Sinterklaas

De Sinterklaasviering is een feest voor de hele school. Ieder jaar wordt er aangesloten bij het Sinterklaasjournaal. Het thema gaat in nadat de Sint is aangekomen in Nederland.

Kerst

Richting de kerstdagen wordt de school warm en sfeervol aangekleed. Tijdens de kerstviering wordt er op school gedineerd en is er aandacht voor een goed doel.

Carnaval

Carnaval op de Lockaert wekt een gevoel van gezamenlijkheid. De kinderen hebben een actieve rol bij zowel de voorbereidingen als bij de Carnavalsviering zelf.

Schooluitstapje

De visie van school is dat een schooluitstapje naast plezierig ook educatief kan zijn. Voor de saamhorigheid wordt er een uitstapje met de hele school georganiseerd.

Lockaertfestival

Op de laatste schooldag van het schooljaar vindt jaarlijks het Lockaertfestival plaats. Hét evenement waar de kinderen, eventueel met (groot)ouders, broertjes en zusjes hun talent kunnen laten zien. Ook het team levert altijd een creatieve bijdrage.

Financiën

Uiteraard zijn voor al deze activiteiten financiële middelen nodig. De (vrijwillige) ouderbijdrage die de Ouderraad van u vraagt is per kind per kalenderjaar en is inkomensafhankelijk. Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u hierover een schrijven.

Oudergeleding:

- Lotte Kolman (voorzitter)

- Marja Timp

- Inge Willemsen

- Anita Baum

- Pedro van Dijk

- Tanja Tauriello


Personeelsgeleding:

Maaike Goedman (groep 1-2b)

Marleen van Veghel (groep 6-7)Contact

Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u één van de leden van de Ouderraad aanspreken of een e-mail sturen naar ouderraadlockaert@filiosscholengroep.nl