Basisonderwijs in Heesch... Goed geregeld!

Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuzes maken. Zo ook op het gebied van basisonderwijs. In Heesch is er altijd een school die bij uw wensen en bij de behoeften van uw kind past.

De vier basisscholen die Heesch rijk is geloven in samenwerken. Speciaal voor jonge ouders organiseren ze een gezamenlijke informatieavond op 14 januari 2020 om 19.30 uur in De Pas. Graag ontmoeten wij u daar! Lees meer

Op 17 en 21 januari hebben alle scholen vanaf 8.30 uur een open ochtend. Op deze pagina leest u daar meer over.

BS De Kiem

De Kiem is een kleinschalige school met een gezellige en open sfeer. Leerlingen, ouders en leerkrachten kennen elkaar en werken nauw met elkaar samen. Op de Kiem vinden we het belangrijk dat kinderen gehoord worden. Wij maken ruimte voor kindgesprekken en kindplannen. Leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling, zowel sociaal, emotioneel en cognitief.

In onze kansrijke combinatie-groepen leren leerlingen van en met elkaar. Creativiteit, Bewegend Leren en Leren in de 21e eeuw staan bij De Kiem centraal. Dit ziet u o.a. terug in onze buitenlessen, lessen Innovatie en veel samenwerkingsopdrachten.

Bezoekers van onze school geven aan dat ze de rust en structuur kenmerkend vinden voor De Kiem.

www.bsdekiem.nl


OBS Delta

Openbare basisschool Delta is een kleinschalige school met aandacht voor iedereen. Door de gevarieerde samenstelling leren kinderen in een goede sfeer omgaan met verschillen en respect en waardering te hebben voor elkaar. We kijken niet alleen naar het leren van bijvoorbeeld taal en rekenen. We besteden veel aandacht aan onze kernwaarden welbevinden, betrokkenheid, eigenheid, creativiteit, autonomie en samenwerken. Plezier en prestatie gaan hand in hand op Delta. We werken volgens het Dalton onderwijsconcept. Uniek voor ieder kind.

www.obs-delta.nl


BS De Toermalijn

Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid: dat zijn de kernwaarden van Basisschool De Toermalijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op cognitief en sociaal emotioneel gebied optimaal kunnen ontwikkelen.

We werken op onze school volgens de aanpak van School Wide Positive Behavior Support, dat gericht is op het bevorderen van gewenst gedrag. Ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben baat bij deze aanpak.

www.bsdetoermalijn.nl

BS Emmaus

Basisschool Emmaus is een betrouwbare basisschool waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Ondanks dat we een grote school zijn, is er veel rust, orde en structuur. We geloven dat dit bijdraagt aan het behalen van onze goede onderwijsresultaten.

Basisschool Emmaus ziet het als haar belangrijkste taak om kinderen te motiveren en te stimuleren zich te ontwikkelen én te leren van elkaar en met elkaar. Daar gebruiken we moderne, digitale middelen voor.

www.bsemmaus.nl


Zo bereikt u onze scholen

BS De Kiem

De Ploeg 101

5384 HL Heesch

T 0412-453655

bsdekiem@filiosscholengroep.nl

OBS Delta

't Vijfeiken 36

5384 ES Heesch

T 0412-450678

anneliekevangeffen@saamscholen.nl

BS De Toermalijn

't Vijfeiken 36

5384 ES Heesch

T 0412-451467

bsdetoermalijn@filiosscholengroep.nl

BS Emmaus

Dr. Saal van Zwanenberglaan 115

5384 BV Heesch

T 0412-452239

bsemmaus@filiosscholengroep.nl

BS De Kiem, BS De Toermalijn en BS Emmaus zijn Rooms-Katholieke basisscholen en horen bij Filios Scholengroep.

Delta is een openbare basisschool en hoort bij SAAM scholen.