Zahvaljujemo svim sudionicima na zanimljivoj i korisnoj konferenciji i druženju s kolegama.

https://www.universitas-portal.hr/5889-2/

http://www.unizg.hr/fileadmin/universitas/141/universitas.php#page/2

Međunarodna znanstvena konferencija 12. Dani osnovnih škola Krug od znanosti do učionice International Scientific Conference 12th Days of Primary Schools A circle from science to the classroom

27. i 28. svibnja 2021. / 27 & 28 May 2021

Službeni jezici konferencije

Official languages of the conference

Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski

The official languages of the conference are Croatian and English