Tema- og ledermøte

Tema- og ledermøte 16. september 2017

OBS: Påmeldingsfrist 8. september. Se informasjon nederst i skrivet

Dato: Lørdag 16.september 2017

Tid: kl. 10.30 – 17.00

Sted: Vestnes Fjordhotell

Vi arrangerer tema- og ledermøte og erfaringssamling for FFOs brukerrepresentanter på samme dag, og inviterer 2 fra fylkeslaget i organisasjonene, 2 fra hvert kommune-FFO og FFOs brukerrepresentanter

Program:

Kl.10.30 Registrering og kaffe/te

Kl.11.00 Velkommen v/fylkesleder Kai Corneliussen

Kl.11.05 Tema psykiatri, tid til spørsmål

Kl.12.00 Pause

Kl.12.10 Tema rehab/hab, tid til spørsmål

Kl.13.00 Lunsj

Kl.14.00 Presentasjon av brukerutvalg

Erfaringsutveksling fra brukerrepresentanter

Kl.15.00 Pause

Kl. 15.15 Erfaringsutveksling fra brukerrepresentanter fortsetter

Kl. 15.45 Pause

Kl.16.00 Fylkesledermøte for medlemsorganisasjonene

v/Kai Corneliussen

Tid til innspill fra medlemsorganisasjonene

Ingen egenandeler, lunsj inkludert. Reise må dekkes av egne organisasjoner.

Påmelding innen 08.september 2017 - meld fra om allergier, tilrettelegging osv.

FFO Møre og Romsdal, e-post: ffom@mimer.no eller tlf. 71 20 16 20