Styret og valgkomite

Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Ålesund og omegn )

Registrert i Frivillighetsregisteret: 975515478

Stiftelses år: 1985

Interkommunalt FFO som dekker kommunene: Giske, Haram, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog, Ålesund

Sittende styre og valgkomité i FFO Ålesund og omegn

Klikk på lenken: Medlemsorganisasjonene i FFO har gjennomgående medlemskap.

Kontaktinformasjon


Ingen person kan uten opphold ha ulike tillitsverv i FFO nasjonalt i mer enn 10 år. (FFOs vedtekter paragraf 7 A 1. siste ledd)

Leder: Stig Ålgårdstad - Mental Helse

Styremedlem: Mary Ann Herø - Norsk Revmatikerforbund, NRF

Styremedlem: Einar Ove Salen - Landsforeningen for Lunge- og hjertesyke, LHL

Styremedlem: Audun Gautvik - Landsforeningen for Lunge- og hjertesyke, LHL

Styremedlem: Jan-Erik Hall Hagen - Hørselshemmedes Landsforbund,HLF

Varamedlem: Anne Turid Angell Vikstad -Mental Helse

Valgkomite:

Hva valgkomiteen vil se etter hos kandidatene:

"Valgkomiteen må klargjøre tydelig hvilke krav og forventninger som bør stilles til tillitsvalgte i FFOs styre. Som eksempel på krav kan nevnes:

Kriterier for utvelgelse av kandidater:

 Personen må være opptatt av det interessepolitiske arbeid i FFO og kunne innordne seg organisasjonens virkelighet, fellesskap og kultur

 Vedkommende bør ha vilje og evne til å tale alles sak og evne til å lytte

 Vedkommende bør være positiv, være konstruktiv og samarbeidsvillig, og ha evne til å delegere, samt opptre ryddig

 Personen bør også ha vilje til å sette av tid til å arbeide i et FFO styre

 Personen bør være løsningsorientert

 Vedkommende må ha vilje til opplæring og til å sette seg inn i FFOs organisasjon, vedtekter og program

 Evne til å ta initiativ

 Personlig egnethet til det enkelte tillitsverv (rett person på rett plass)


Forslagskjema er sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet. Innkalling sendt ut 7. desember