Studieforbundet FUNKIS

Studieforbundet FUNKIS

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon

for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende.

Funkis er i dag et av landets største studieforbund. Vi vokser oss stadig større og ga i 2015 støtte til over 131.000 kurstimer over hele landet.

Det aller meste av opplæringen Funkis støtter er organisert og gjennomført av tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Funkis har pr. 2016 80 medlemsorganisasjoner med rundt 340.000 medlemmer.

Vi har fylkesledd over hele landet og sekretariat i Oslo.