Finner du din organisasjon her er de medlem av FFO

Velkommen til nettstedet for

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Ålesund og omegn. Vi er også på Facebook

Interkommunalt FFO: Giske, Haram, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog, Ålesund

Her vil du blant annet finne informasjon om oss; styret og valgkomiteen, Hjelper'n, arrangement og møter, pårørende prosjektet

Kontakt oss

Nytt verktøy for brukermedvirkning


Bildet er hentet fra FFO.no

Klikk H E R for å melde om ny kontaktinformasjon til ditt lokallag eller sende e-post: post@ffoalesund.no

Om FFO

Tekst fra ffo.no sine nettsider.

http://ffo.no/Medlemsorganisasjoner/

Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 84 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.