Politisk debattmøte 24. august

Scandic Parken hotell, Ålesund, kl 18-20

Politisk debattmøte med stortingskandidatene

Inviterte: Politiske partier, medlemsorganisasjoner, presse, andre interesserte

Møtet er åpent for alle og vil annonseres i Sunnmørsposten


Åpning ved fylkesleder Kai Corneliussen, FFO Møre og Romsdal

Møteleder Asbjørn Ringdal Gausdal

Hovedtema som skal drøftes:


1. TT-ordningen

Landsdekkende retningslinjer.

Innledning

2. BPA

Timegrense og hvordan få kommunene til å følge Stortinget sine retningslinjer.

Innledning

3. Tannhelse – som en del av helsetjenesten?

Innledning

4. Rehabilitering – Hvordan få gjennomført Stortinget sitt vedtak om kommunal rehabiliteringsoppbygging?

Innledning


Ved hvert tema vil vi ha en innledning før politikerne får svare. I tillegg ber vi organisasjonene om forbedrede og melde inn spørsmål til oss knyttet til temaene. Gjør dette helst i god tid på forhånd.

Det kan også bli stilt spørsmål tilknyttet andre områder som er relevante for organisasjonenes medlemmer.

Ytre ramme for avslutning er kl. 20.00