Pårørende prosjektet

FFO Ålesund og omegn gratulerer Ålesund kommune med prisen "Årets Pårørende kommune" og stor honnør til pårørende prosjektet som har bidratt til denne prisen.

Les artikkel i Sunnmørsposten 2017/11/13


Pårørende prosjektet holder til på Hjelpern i Parkgata 10 . Se kalender i Hjelpern for åpningstider.

Pårørendeprosjektet - LPP Ålesund og omegn har startet en rådgivning- og

veiledningstjeneste for pårørende innen psykisk helse og rus. Andre pårørende og

mennesker i livskrise er også velkommen til oss.

Pårørendeprosjektet tilbyr råd og veiledning, informasjon om rettigheter, omsorg og støttesamtaler.

Prosjektet er ett lavterskeltilbud, man trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis.

Vi har ingen ventetid, og alle henvendelser vil bli besvart innen kort tid.

Vi har åpningstider mandag og torsdag 09.00-15.00 og onsdager 16.00-20.00.

Mottoet vårt er å møte mennesker der de er, med de ressurser de har, i den livssituasjonen de er i.

Besøksadresse: Parkgata 10 i Ålesund, Postadresse: Postboks 152, 6001 Ålesund.

Telefon 48231644, e-post: erfaringskonsulenten@outlook.com

Følg oss på sosiale medier, Facebook: Pårørendeprosjektet-LPP Ålesund og omegn.

Instagram: lppalesund. Twitter: LPP-Ålesund. Snapchat: prosjektet.


MØTEPLASSEN – FOR ERFARINGSUTVEKSLING, FAG OG KUNNSKAP

LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Mental Helse inviterer til

åpne møter klokken 19.00-21.00 den 2. mandagen i måneden på Skansen Aktivitet i Sorenskriver Bullsgt. 17 i Ålesund.

Datoer i 2018 er :

8 januar, 12 februar, 12 mars, 9 april, 14 mai, 11 juni, 13 august, 10 september, 8 oktober, 12 november og 10 desember.

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og

de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om

tilgjengelig tjenestetilbud samt øke kunnskapen sin om psykisk helse.

Vi opplever at brukere og pårørende har behov for erfaringsutveksling, og det å møte andre

som enten er, eller har vært, i liknende situasjon opplevelses som støttende og

oppmuntrende. Dette bidrar til økt mestring og aksept.


Arrangementene annonseres på LPP og Mental Helse sine Facebook sider.

Det er enkel bevertning – VELKOMMEN


Kontaktperson: Emthe Vollstad O’Neill, telefon 48231644 e-post erfaringskonsulenten@outlook.com


LPP tilbyr ulike arrangement kun for medlemmer gjennom året, sommertreff og julebord

samt medlemsmøter 12 mars, 14 mai, 10 september, 12 november 17.30-19.00 i forkant av Møteplassen.