Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

FFO Møre og Romsdal har kontoret sitt i Molde.

Telefon: 71 20 16 20

Kontortiden er mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30

Besøkadresse; Storgata 9 Postadresse: 6413 Molde E-post: post.moreogromsdal@ffo.no


Kontaktinformasjon FFO Ålesund og omegn