Kommunale råd

Klikk på kommunenavnet så blir du tatt med til siden for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Giske Haram Skodje Stordal Stranda Sula Sykkylven Ørskog Ålesund

Om Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommentar til informasjon på kommunenes nettsider fra FFO Ålesund og omegn

Vi har gått gjennom alle kommunenes nettsider for å finne lenke til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det er ulikt fra kommune til kommune hvor enkelt det er å finne. F.eks. har en kommune brukt forkortelsen RMF, noe som ikke vil være innlysende for alle hva det står for. Oppfordringen går videre til rådsmedlemmene om å påvirke kommunene til å bruke betegnelsen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sin henvisning til rådene.