Hjelpern - kalender

Du kan velge å se kalenderen per uke eller måned eller se agenda.

FFO Ålesund og omgen. Parkgata 10, 6003 Ålesund For booking av møte kontakt e-post: post@ffoalesund.no

Hjepern er FFO Ålesund og omegn sitt lokale som skal være et samlingssted og hvor organisasjoner kan avtale bruk. Ålesund kommune gir tilskudd til å dekke husleie av lokalet med forutsetning at det er et lokale som kan nyttes av flere organisasjoner.

Ved spørsmål om leie av lokalet kontakt leder i FFO Ålesund og omegn.