FFO gjennomgående medlemskap

Medlemsorganisasjonene i FFO har gjennomgående medlemskap. Dette betyr:

FFOs vedtekter §2 - Medlemskap

1. Medlemskap

Organisasjoner av mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende som har behov for bistand til å ivareta egne interesser, kan bli medlem av felles­organisasjonen.

2. Gjennomgående medlemskap

FFO har krav til gjennomgående medlemskap. Dette innebærer at FFOs medlemsorganisasjoner er medlem av fylkes- og kommune-FFO overalt der de har organisasjonsledd.

Organisasjoner som ikke har egne lokalledd kan oppnevne kontaktperson(er) som skal representere organisasjonen i fylkes-/kommune-FFO. Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å legge forholdene til rette for et lokalt samarbeid.

Vedtak om inn- og utmelding skjer i organisasjonenes nasjonale ledd.

Landsdekkende organisasjoner som ikke er medlem, eller som har meldt seg ut av FFO nasjonalt, har ikke adgang til å være medlem i fylkes- eller kommune-FFO. Organisasjoner som ikke er landsdekkende, har adgang til å søke medlemskap lokalt i fylkes- eller kommune-FFO. Slike søknader avgjøres av FFOs Hovedstyre etter innstilling fra styret i fylkes- eller kommune-FFO.