Brukermedvirkning

Du finner all informasjonen nedenfor på hjemmesidene til https://www.ffo.no

NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse) fikk i 2016 midler fra Extrastiftelsen til prosjektet, og har i tett samarbeid med FFO utviklet kortfilmer om muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning.

I filmene blir du kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig, hvordan en best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud, og om rekruttering av brukerrepresentanter.

Filmer tilgjengelig på vimeo.com

De ulike filmene finner du på link her:

Hva er brukermedvirkning

Hvorfor er brukermedvirkning viktig

Hvordan få til brukermedvirkning i praksis

Rekruttering av brukerrepresentanter