Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери” гр. Пловдив е партньор по проект "Отговорно потребление" на програма Еразъм+, КД2, сектор "Училищно образование" /КА219/, проекти само между училища, договор № 2017-1-FR01-KA219-037348_3

Дейностите ще бъдат реализирани през 2017/2018 и 2018/2019 учебна година. Гимназията си партнира със следните училища: гимназия „Вожла“, гр. Шамбери (Франция) и гимназия „ Ес Тиера де Алваргонзалез“, гр. Кинтанар де ла Сиера (Испания).

Целта на проекта е да развие адекватни потребителски навици у учениците с помощта на метода за учене чрез опита в сферата на здравословното хранене и потреблението и производството на текстил, както и да повиши нивото на тяхната образователна мотивация, езиковата компетентност, комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип.

Група от 20 ученици посетиха Франция и Испания и посрещнаха връстниците си от тези страни.

Работен език по проекта е френски.