COMUNICATS


Comunicats oficials FEDAC

Necessitem paraules i fets de saviesa de Fundació Escola Cristiana de Catalunya

La Fundació Educativa de les Domniques de l'Anunciata pare Coll, davant les acusacions d'adoctrinament i d'incitació a l'odi difoses per diversos polítics i mtjans de comunicació, i davant les afirmacions posant en dubte o verbalitzant falsedats, respecte el treball i el rigor dels professionals de les nostres escoles, rebutgem aquestes actituds de menysteniment dels nostres educadors i manifestem la ferma defensa dels Projectes Educatius de les nostres escoles, que han estat i seran sempre propòsit de saviesa, acollida i respecte a la diversitat.

Ens adherim al manifest Necessitem paraules i fets de saviesa de les Escoles Cristianes de Catalunya i a totes aquelles manifestacions de defensa del Servei Educatiu de Catalunya.