Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Ve Slaném a okolí bylo vykoledováno 56 432 Kč.

Detailní výsledky za jednotlivé pokladničky zde. Pokud si někdo nepamatuje svoje číslo pokladničky, ozvěte se nám.

Farní charita Slaný se poprvé připojí k Tříkrálové sbírce

Jako v celé České republice, tak i ve Slaném a jeho okolí se bude konat tradiční Tříkrálová sbírka. Tato sbírka bude probíhat od 1. do 14. ledna 2019. Koledníci budou koledovat za doprovodu „Tříkrálové písně“ či jiných vánočních písniček. Bližší informace o Tříkrálové sbírce naleznete také na oficiálních webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Dne 12. prosince 2018 byly oficiálně zapečetěny pokladničky pro Tříkrálovou sbírku na Městském úřadě ve Slaném. O Tříkrálové sbírce byla následně také informována Policie ČR a Městská policie ve Slaném. Pokladničky jsou válcového tvaru, nesou na sobě pečeť s razítkem Městského úřadu Slaný a razítkem farní charity Slaný. Každý vedoucí skupinky koledníků je povinen se na vyžádání legitimovat, tj. předloží svou „plnou moc“ – neboli „Průkaz vedoucího skupinky koledníků“. Tento průkaz obsahuje iniciály a údaje, které se musí shodovat s údaji na jeho občanském průkaze, navíc musí mít shodné číslo pokladničky s číslem na pokladničce.

Tyto pokladničky budou po skončení koledy opět na městském úřadě ve Slaném rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v našem regionu na základě schválení předložených záměrů, 15 % využije na své projekty daná diecézní charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

Naší organizací byly předloženy následující záměry:

  • Zajištění provozu charitního šatníku
  • Nákup zdravotnických pomůcek a podpora rodin pečujících o nemocné ve Slaném a na slánsku
  • Zakoupení domácího spotřebiče (lednice / pračka) pro rodiny s dětmi v ekonomické nouzi

Stále hledáme koledníky!

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností nebo potěšit zpěvem a dárečkem na veřejnosti, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Při této sbírce má kdokoli z nás možnost se společně s námi podílet na pomoci lidem v nouzi.

Koledníkem může být každý. Vedoucím kolednické skupinky může být osoba starší 15 let, která vlastní platný občanský průkaz. Prosíme každého, kdo se bude chtít zapojit do Tříkrálové sbírky, aby se ozval na telefonní číslo 314 314 715 nebo na slany@charita.cz

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme.

Letos poprvé koledují také SKAUTI

Letos poprvé se budou Tříkrálové sbírky účast také skauti střediska Modrý kruh Slaný. Jednotlivé oddíly skautů navštívila osobně ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová, kde informovala vedoucí oddílů o tradici Tříkrálové sbírky, jejich významu, účelu a nabídla možnost představit „tříkrálovou sbírku“ také jednotlivým skautům.

Skauti byli následně pozváni do Kláštera bosých karmelitánů a také do kostela sv. Gotharda, kde byly seznámeny P. Janem Pořízem OCD s historií Tří králů, jejich tradicí atd. Paní ředitelka je také informovala o významu Tříkrálové sbírky, jejich pravidlech a také o účelu této sbírky. Následně měli skauti možnost klást jakékoli dotazy.

Tříkrálový koncert

Tříkrálovou sbírku v rámci České republiky tradičně provází řada doprovodných akcí. I my se letos k těmto akcím rádi připojíme, neboť součástí akce bude Tříkrálový koncert, který se uskuteční ve středu 9. ledna 2019 v 16 hodin v sále Klášteru bosých karmelitánů ve Slaném. Vystoupí zde žáci Základní umělecké školy ve Slaném. Tímto Vás srdečně zveme. V rámci koncertu budou mít lidé možnost finančně přispět do zapečetěných pokladniček pro Tříkrálovou sbírku, do kterých rovněž poputuje výtěžek z dobrovolného vstupného.

Přijde podpořit ty nejmenší, z kterých se mohou stát i ti největší.