FAKULTETI I MJEKËSISË

Themeluar 1952

New Bulletin of Medical Sciences

Number 1, Volume 1, 2017

Botim i Fakultetit të Mjekësisë

ISSN online : 2521-0327

ISSN print : 2521-0319


Download New Bulletin of Medical Sciences

Të dashur lexues dhe kolegë të nderuar!

Fakulteti i Mjekësisë përfaqëson një komunitet akademik të njohur brenda dhe jashtë vendit për kontributin e shquar dhe unik në mësimdhënie, shëndetësi dhe kërkim shkencor klinik. Pedagogët tanë të shquar ofrojnë një eksperiencë të madhe në fushën e shkencës dhe edukimit mjekësor; ndërkohë studentët dhe mjekët e rinj me pasionin dhe dijet e tyre kanë hyrë të sigurt në shekullin e XXI-të të erës dixhitale dhe komunikimit masiv.

Qëllimi final i mjekësisë bashkëkohore dhe kërkimit biomjekësor është shërbimi ndaj njerëzimit në një kontekst lokal dhe global duke ofruar risi në komunikimin mjekësor, humanitetet mjekësore, dhe angazhimin social për t’i shërbyer komunitetit. Revista e re shkencore e fakultetit‚ New Bulletin of Medical Sciences’ do të shërbejë si një forum shkencor partneriteti mes pedagogëve, studentëve, specializantëve, mjekëve, farmacistëve, specialistëve të Shendetit Publik, si edhe të gjithë ofruesve të kujdesit shëndetësor; duke prezantuar dhe ndërkombëtarizuar sfidat dhe arritjet e mjekësisë shqiptare në rajon dhe më gjërë. Revista do të shërbejë si një urë ndërdisiplinare për specialistët tanë, duke themeluar një platformë solide për edukimin në vazhdim dhe akademik të stafit pedagogjik dhe shëndetësor.

Studentët, mjekët dhe pedagogët vijnë te ne me idetë dhe ambicjet e tyre për t’u zhvilluar si individë përmes sfidave profesionale dhe akademike në një mjedis bashkëpunues shkencor ku do të gjejnë qëllimin e jetës së tyre profesionale. Revista e re, me një traditë gjashtëdhjetë vjeçare mbi supe, do t’i shoqërojë në këtë rrugëtim të të mësuarit gjithë jetën si një bashkëudhëtare e vyer. Është detyra e brezit të ri të kolegëve tanë të ndërtojnë të ardhmen dhe i ftoj t’i bashkohen këtij rrugëtimi apasionues, sepse ATA JANË E ARDHMJA!

Prof. Dr. Xheladin DRAÇINI

Dekan i Fakultetit të Mjekësisë, UMT


PËRMBAJTJA E LËNDËS

Gjuha dhe sistemet e shkëmbimit të informacionit në organizmin e njeriut

Prof.Dr.Xheladin Draçini

Albanian Health Fund: A Model for NGO Contribution to Healthcare Change

Alva B. Weir

Actualities in the diagnosis and treatment of thyroid cancer

Dashamir Gjergji MD

Indwelling voice prosthesis, our experience

Besim Boçi, Klevis Thomai, Roven Sinani

Edvard Munch: The illness behind the genius

Anja Dautaj

HIPERTENSIONI PULMONAR I SHKAKTUAR NGA TROMBOEMBOLIA PULMONARE

Jola Klosi, Aneida Vevecka, Elizana Petrela, Mihal Tase

KORRELIMI I TË DHËNAVE KLINIKE, LABORATORIKE DHE IMAZHERIKE NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E PANKREATITIT AKUT

Alma Llukacaj, Arben Gjata, Xheladin Draçini, Majlinda Naço, Etmont Çeliku

NEFROPATIA E INDUKTUAR NGA SUBSTANCA E KONTRASTIT NË KARDIOLOGJINË INTERVENCIONALE; IDENTIFIKIMI I PACIENTËVE ME RISK TË LARTË DHE PARANDALIMI I SAJ

Naltin Shuka, Elizana Petrela, Endri Hasimi, Artan Kristo, Jonida Dragoti, Aurel Demiraj, Artan Goda

REZULTATET E MJEKIMIT ME RECOMBINANT GROWTH HORMONE TEK FËMIJËT ME DEFIÇIT TË HORMONIT TË RRITJES NË SHQIPËRI

Agim Gjikopulli, Petrit Hoxha, Lindita Grimci, Sonila Tomori, Laureant Kollcaku , Zamira Ylli

MUNDËSITË E PËRCAKTIMIT TË DISFUNKSIONIT ENDOTELIAL TË GLOMERULIT RENAL NË MIKROALBUMINURINË DIABETIKE TEK DIABETIKËT TIP 2 NËPËRMJET MARKUESVE BIOLOGJIK DHE ANATOMIK

Benereta Hoxha, Elsa Kone, Elizana Petrela

NDIKIMI I NËN-TIPIT HISTOLOGJIK, STADIFIKIMIT TNM DHE GRADËS NUKLEARE FUHRMAN TEK MBIJETESA E PACIENTËVE TË DIAGNOSTIKUAR ME KARCINOMË RENALE DHE TË TRAJTUAR ME NEFREKTOMI RADIKALE

Aurel Janko, Bilbil Hoxha , Rudin Domi , Haxhire Gani , Elizana Petrela , Leart Berdica, Mustafa Xhani

Address : Faculty of Medicine, Str.Dibra,371, Tirana, Albania.: Tel/Fax++35542362710,

Editorial Office: E-mail : redaksia@fakultetimjekesise.edu.al

web: www.fakultetimjekesise.edu.al