Проектът IT'S TIME TO CARE (ITTC) продължава успешния международен проект "It's Time to Help" (ITTH 2014-2016)

ITTC използва методологията на програмата Eco School в 7 стъпки (анализ, планиране, мониторинг, оценка, информиране, включване и разпространение), която е в съответствие с Европейската програма за устойчиво развитие 2030. ITTC се занимава с проблемите, определени като основни предизвикателства в предишния проект (вода, енергия, училищна среда, биоразнообразие, отпадъци и еко-потребители). Нашата цел е да се съсредоточим върху по-задълбочени анализи на съответните теми и да стигнем до нови идеи и решения.ТЕМА 1

Устойчиво използване на земите - живот на земята, управление на земите и намаляване на биологичното разнообразие


Проектна среща в Чехия, 24-30.11.2018 г.

ТЕМА 2

Устойчиви градове - осигуряване на качествен и безопасен начин на живот и на основни услуги
Проектна среща в Латвия, февруари 2019г.

ТЕМА 3

Устойчива енергия - осигуряване на достъпни, сигурни, устойчиви и модерни източници на енергияПроектна среща в България, май 2019 г.

ТЕМА 4

Промени в климата - борба с климатичните промениПроектна среща в Португалия, октомври 2019 г.

ТЕМА 5

Устойчиво общество - отговорно потребление и производство, промишленост, иновации и инфраструктура

Проектна среща във Финландия, септември 2019 г.

ТЕМА 6

Устойчива вода - наличност на питейна вода, количество и качество, живот във водатаПроектна среща в Малта, март 2020 г.