Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

w Starogardzie Gdańskim

Historia parafii

1988 – ks. Ryszard Wiśniewski otrzymuje dekret, który zobowiązuje do tworzenia ośrodka duszpasterskiego na osiedlu przy ulicy Chojnickiej w Starogardzie Gdańskim. Powstaje nowa parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Rozpoczęto budowę kaplicy.

23.12.1988- święcenie kaplicy

01.07.1989- do parafii przybywa pierwszy wikariusz ks. Marek Trybowski - neoprezbiter

27.05.1990- po raz pierwszy dzieci przystępują do I Komunii Świętej

18.07.1991- kuria Chełmińska zatwierdza ostatecznie projekt kościoła

17.01.1992- wpisano ziemię przeznaczoną pod budowę kościoła do ksiąg wieczystych

04.05.1992- pierwsza wizytacja kanoniczna Biskupa Jana Bernarda Szlagi (poświęcenie placu pod budowy kościoła i bierzmowanie młodzieży)

01.06.1992- początek kopania fundamentów

Lipiec/ sierpień 1992- zbrojenie i zalewanie stropów różnych części kościoła

28.08.1992- parafianie zbierający miesięczne ofiary na kościół, byli na pielgrzymce w Świętej Lipce i Kętrzynie

11.10.1992- pierwsze założycielskie spotkanie członków żywego różańca, powstały 4 róże

8-9.05.1993- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej, prawie 350 dzieci

12.05.1993- początek wznoszenia murów świątyni

23-30.05.1993- pierwsze w historii parafii Misje Święte prowadzone przez ojców Redemptorystów

19.06.1993- rozpoczyna się budowa plebanii

14.08.1993- odchodzi ks. Marek Trybowski na jego miejsce przychodzi ks. Andrzej Wierzchowski

Wrzesień 1993- parafianie zbierający miesięczne ofiary na kościół, byli na pielgrzymce w Licheniu

31.10.1993- poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez Biskupa Jana B. Szlagę

13.04.1994- sakrament bierzmowania młodzieży klas 8 udziela ks.bp. Piotr Krupa, bierzmuje 102 osoby

07.05.1994- przyjęcie 161 dzieci do I Komunii Świętej

20.10.1994- poświęcenie i oddanie do użytku kaplicy przedpogrzebowej

05.05.1995- przyjęcie do I Komunii Świętej 145 dzieci

27.06.1995- Ks. Andrzej Wierzchowski odszedł do innej parafii, jego miejsce zajmuje Ks. January Cybulski

16.03.1996- Ks.bp. Jan Bernard Szlaga udzielił Sakrament Bierzmowania 139 osobom

04.05.1996- przyjęcie 140 dzieci do I Komunii Świętej

06.08.1996- do parafii przychodzi nowy wikariusz ks. Leszek Kozłowski, odchodzi ks. January Cybulski

02.09.1996- na terenie parafii powstaje Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące

13.03.1997- wizytacja parafii dokonana przez Ks.bp. Piotra Krupę

13.03.1997- rozpoczęła działalność Rada Parafialna Duszpasterska

14.11.1998- poświęcenie kościoła i 1 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi

15.03.1999- Ks.bp. Jan Bernard Szlaga udziela Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej

02.05.1999- przyjęcie 132 dzieci do I Komunii Świętej

Czerwiec.1999- do pracy w naszej parafii przychodzi ks. Maciej Piwiński

17.07.1999- poświęcono figurę Św. Antoniego

Wrzesień.1999- oddanie do użytku plebanii

Październik.1999- ukończenie wieży kościelnej

Kwiecień.2000 – montaż pierwszego witraża

10.03.2000 – ustawienie figury św. Judy Tadeusza

13.03.2000- mamy już wszystkie ławki w kościele

23.03.2000- Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udzielił Ks.bp. Jan Bernard Szlaga

13.04.2000- zakończenie rozbiórki kaplicy

Maj/Lipiec.2000- układanie dachówki na kościele

07.05.2000- dzień przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej

22.11.2000-zamontowanie witraża upamiętniającego pobyt papieża Jana Pawła II w naszej diecezji w czerwcu 1999 roku

14.12.2000- montaż witraża upamiętniającego 800-lecie naszego miasta

12.02.2001- wstawienie 3 nowych witraży od strony południwej z bł.ks. Wincentym Frelichowskim, bł. Karoliną Kózkówną i ks.bp. Dominikiem

06.05.2001- I Komunię przyjmuję 126 dzieci

01.07.2001- 1 lipca rozpoczyna w naszej parafii prace neoprezbiter ks. Maciej Oparka. Po 4 latach odchodzi ks. Tomasz Stranc

10.12.2001- powieszenie ostatniej stacji Drogi Krzyżowej

12.02.2002- wstawiono witraż w okno prezbiterium przedstawiający Trójcę Świętą

13.03.2002- parafię wizytuję ks.bp. Jan Bernard Szlaga, udzielenie sakramentu Bierzmowania grupie 135 gimnazjalistów

05.05.2002- przyjęcie 106 dzieci do I Komunii Świętej

22.05.2002- wstawiono 2 witraż przedstawiający Wniebowzięcie N.M Panny

25.06.2002- ks. Maciej Piwiński odchodzi do parafii Świętego Jakuba w Tucholi. Przychodzi neoprezbiter ks. Krzysztof Przechowski

28.06.2002- oddanie do użytku pierwszej części obejścia kościoła do wejścia bocznego

15.10.2002- zakończono prace przy obejściu z kostki granitowej

28.03.2003- sakramentu Bierzmowania udziela ks.bp. Piotr Krupa

Maj.2003- teren parafii został obsadzony zielenią

04.05.2003- 114 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej

27.06.2003- ks.bp powołuje dekretem do naszej parafii ks. Sławomira Kulczyka. Przychodzi w miejsce ks. Macieja Oparki, który przygotowuje się na misje w Zambii.

30.04.2004- w kościele ustawiamy nowy konfesjonał

02.05.2004- 97 dzieci przyjęło I Komunię Święta

20.07.2004- ukończenie prac związanych z montażem mozaiki w prezbiterium

07.10.2004- uroczyste poświęcenie mozaiki dokonane prze ks.bp. Jana Bernarda Szlagę

14-21.11.2004- Misje Święte, które przygotowuję parafię na nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego

23.11.2004- nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego

01.02.2005- ks. Maciej Oparka wyjeżdża na misje do Zambii

03.03.2005- ks.bp. Jan Bernard Szlaga udziela naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament przyjmuje 114 młodych ludzi

23.04.2005- montaż 2 pozostałych konfesjonałów

18.03.2006- w kościele zostaje zawieszony obraz Jana Pawłą II

23.03.2006- ks.bp. Jan Bernard Szlaga święci obraz w kaplicy Dzieciątka Jezus i udziela Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży

Maj.2006- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

12.06.2006-montaż kropelnic w naszym kościele

29.06.2006- do parafii przychodzi nowy wikariusz ks. Ireneusz Brzeziński, a odchodzi ks. Sławomir Kulczyk

28.09.2006- poświęcenia dzwonów kościelnych dokonuje ks.bp. Jan Bernard Szlaga

14.10.2006- uruchomienie dzwonów na wieży kościelnej

16.03.2007- parafię wizytuję ks.bp. Jan Bernard Szlaga

06.05.2007- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

Lipiec.2007- do pracy w parafii przychodzą nowi księża wikariusze ks. Łukasz Synoradzki i ks. Andrzej Adamski. Odchodzą ks. Ireneusz Brzeziński i ks. Krzysztof Przechowski

Październik.2007- instalacja witraży w kaplicy prze pogrzebowej

01.12.2007- w koście zostają zamontowane już wszystkie witraże

23.02.2008- zamontowano zacheuszki na ścianach naw bocznych

13.04.2008- zakończenie prac przy malowaniu kościołą

01.05.2008- do parafii przybył nowy organista pan marek Szwoch

08.05.2008- I w historii parafii Msza prymicyjna, którą odprawił o. Kamil Żynda- oblat

01.07.2008- do parafii przychodzi ks. Michał Kempa, a odchodzi ks. Andrzej Adamski

04.09.2008- przy ołtarzu postawiono nowy krzyż procesyjny

12.11.2008- ks.bp. Jan Bernard Szlaga konsekrował naszą świątynie

20.03.2009- Bierzmowanie Młodzieży prze ks.bp. Jana Bernarda Szlage

05.04.2009- do naszej parafii przybył nowy organista pan Karol Wiśniewski

03.05.2009- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

14.07.2009- montaż nowej chrzcielnicy i elementów przedstawiające wszystkie Tajemnice Różańca Świętego

10.01.2010- Bierzmowanie młodzieży przez ks.bp. pomocniczego Piotra Krupe

02.05.2010- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

Maj.2010 – w bocznych nawach kościoła zamontowano ekrany

01.07.2010- przyszedł do naszej parafii ks. Marian Knut, a odszedł ks. Łukasz Synoradzki

01.09.2010- przyszedł do naszej parafii ks. Piotr Bekisch, a odszedł ks. Marian Knut

10.12.2010- montaż witraży w wieży kościoła

05.04.2011- Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży udzielił ks.bp. Jan Bernard Szlaga

01.05.2011- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

20.09.2011- ks.probosz Ryszard Wiśniewski otrzymał tytuł Prałata

29.10.2011- nawiedzenie relikwii bł. Jana Pawła II w naszej parafii

23.12.2001- przywieziono i ustawiono figure Św. Piotra między kolumnami na placu przed kościołem

01.02.2012- do naszej parafii przychodzi nowy organista pan Piotr Janicki

20.03.2012- Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży udzielił ks.bp. Jan Bernard Szlaga

06.05.2012- przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej

01.07.2012- przybył do naszej wspólnoty ks. Mariusz Stoltman, a odszedł ks. Piotr Bekisch

09.10.2012- parafię wizytuje ks.bp. Wiesław Śmigiel