Skup odpadów

Odpady tworzyw sztucznych - (PP) Big bagi

Odpady nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych oraz wtrąceń innych tworzyw typu drewno, guma.

W towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni przedmiotów metalowych oraz innych ciał obcych.

Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.