Raets Fiscale Advocatuur

Raets Fiscale Advocatuur adviseert, begeleidt en procedeert voor ondernemers en ondernemende particulieren bij geschillen met de Belastingdienst zoals bijvoorbeeld:

  • bezwaar / beroep / hoger beroep / cassatie (alleen in fiscale zaken), in het bijzonder met betrekking tot (verzuim- en vergrijp)boeten, informatiebeschikking e.d.
  • invorderingsproblematiek: uitstel van betaling / verzet / voorlopige voorziening / beroepsprocedure bij de Directeur Belastingdienst
  • civiele procedures wegens aansprakelijkstelling voor belastingschulden (incidenten / kort geding / bodemprocedure)
  • inkeren: verzwegen inkomsten (buitenlandse spaartegoeden e.d.)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • ketenaansprakelijkheid
  • bodembeslag
  • aanverwante problematieken

samengevat geregistreerd als Belastingrecht met Algemene Praktijk in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten; elk kalenderjaar wordt voldaan aan de voor deze registratie verplichte bijscholing.

Voor alle pleitbare standpunten een oplossing!

Bel of mail vrijblijvend voor overleg; (eerste) besprekingen door middel van videobellen mogelijk: bel/mail voor een afspraak(/informatie).


Telefoon: +31437995459

E-mail: mail@raets.nl

Postbus 464, NL-6200 AL Maastricht

Wim Duisenbergplantsoen 31


Bezoek alleen op afspraak (er gelden beperkende maatregelen wegens COVID-19 ook voor afgifte van stukken)

Openingstijden: Maandag t/m Donderdag van 09.30 uur - 16.30 uur - Vrijdag van 09.30 uur - 12.30 uur


Werkzaamheden worden niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) verricht.

Opdrachten worden alleen schriftelijk geaccepteerd.

Op verzoek worden overige gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG) toegezonden. K.v.K.: 14109518.