Raets Fiscale Advocatuur

Raets Fiscale Advocatuur adviseert, begeleidt en procedeert voor ondernemers en ondernemende particulieren bij geschillen met de Belastingdienst met betrekking tot (onder andere):

  • bezwaar / beroep / hoger beroep / cassatie (fiscaal)
  • invorderingsproblematiek (verzet / kort geding / beroepsprocedures)
  • civiele procedures wegens aansprakelijkstelling voor belastingschulden
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • ketenaansprakelijkheid
  • bodembeslag
  • aanverwante problematieken


Voor alle pleitbare standpunten een oplossing!

Bel of mail vrijblijvend voor overleg.

Wim Duisenbergplantsoen 31 te Maastricht | E-mail: mail@eu.raets.nl | Telefoon: +31432010666 | Post: Postbus 464, 6200 AL Maastricht

Bezoek alleen op afspraak | Openingstijden: Maandag t/m Donderdag van 09.30 uur - 16.30 uur - Vrijdag van 09.30 uur - 12.30 uur

Werkzaamheden worden niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) verricht.

Opdrachten worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Op verzoek worden overige gegevens (bijv. m.b.t. AVG) toegezonden. K.v.K.: 14109518.